ਉਤਪਾਦ ਵੀਡੀਓ


ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸਟਨ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਫਲੂਟ ਲੈਮੀਨੇਟਰ ਟੈਸਟਿੰਗ


ਵੈਸਟਨ ਹਾਈ ਸਪੀਡ 1450 ਫਲੂਟ ਲੈਮੀਨੇਟਰ

ਵੈਸਟਨ ਬੋਪ ਥਰਮਲ ਫਿਲਮ ਲੈਮੀਨੇਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ 1080


ਵੈਸਟਨ ਯੂਵੀ ਵਾਰਨਿਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ 660 760


ਵੈਸਟਨ ਬੋਪ ਫਿਲਮ ਲੈਮੀਨੇਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ 1200


ਫਲਿੱਪ ਫਲੌਪ ਪਾਈਲ ਟਰਨਰ ਨਾਲ ਵੈਸਟਨ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਫਲੂਟ ਲੈਮੀਨੇਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ


ਕਾਰਡਬੋਰਡ ਪੇਪਰ ਲਈ ਵੈਸਟਨ ਲਾਕ ਬੌਟਮ ਫੋਲਡਰ ਗਲੂਅਰ


ਪ੍ਰੀ ਲੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਕੀ 590 'ਤੇ ਵੈਸਟਨ ਲੈਮੀਨੇਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵਰਿੰਗ


ਵੈਸਟਨ ਲਾਕ ਬੌਟਮ ਫੋਲਡਰ ਗਲੂਅਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ


ਕੋਰੇਗੇਟਿਡ ਬੋਰਡ ਲਈ ਵੈਸਟਨ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਫੋਲਡਰ ਗਲੂਅਰ


ਵੈਸਟਨ ਫੋਲਡਰ ਗਲੂਅਰ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ


ਵੈਸਟਨ Yfma 590a Bopp ਫਿਲਮ ਲੈਮੀਨੇਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ


ਵੈਸਟਨ ਫੋਲਡਰ ਗਲੂਅਰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਟਾਈਪ 4 ਅਤੇ 6 ਕੋਨਰ ਫੋਲਡਰ ਗਲੂਅਰ